Ban khách mời

của phong trào Việt Nam Thức Giấc

Nơi gửi các thiệp mời trực tuyến đến những người được cộng đồng tiến cử tại TienCu.com

Đăng ký tạo thiệp mời trực tuyến YourName.invitation.vn

Thông báo

Nếu bạn biết một ai đó thuộc các tổ chức trong danh sách bên dưới thì hãy gửi tên miền của thư mời giúp chúng tôi bởi vì đôi khi những Email mà chúng tôi gửi cho tổ chức đó bị đưa vào mục thư rác hoặc không đến được người cần đọc.

Danh sách bên dưới còn thiếu sót rất nhiều tổ chức và người nổi tiếng vì sự hiểu biết hạn hẹp của ban invitation.vn. Do đó, hãy tiến cử thêm những cá nhân và tổ chức mà bạn biết tại TienCu.com

Thư mời các hiệp hội nghề nghiệp (Association)

Hãy giới thiệu thêm những cộng đồng nghề nghiệp do cá nhân hoặc chính phủ thành lập cho chúng tôi tại TienCu.com

Thư mời hiệp hội xây dựng tranh cử quản trị Cộng đồng Builder.vn


Thư mời các trường đại học (University)

Hãy giới thiệu thêm những trường đại học cho chúng tôi tại TienCu.com

Thiệp mời trường đại học Kiến Trúc TP HCM UAH.edu.vn tranh cử quản trị Cộng đồng ĐH Kiến trúc TP HCM UAH.Association.vn