Đang tuyển Ban quản trị

Ứng cử vào ban quản trị cộng đồng này tại Election.vn

Hotline: 0981981219

Thông báo

Hiện nay cộng đồng này đang được vận hành chung bởi các tình nguyện viên trong phong trào Việt Nam Thức Giấc. Vì vậy, chúng tôi cần tìm Ban quản trị riêng cho cộng đồng này. Nếu bạn thấy mình phù hợp thì hãy đăng ký vào phong trào Thức Giấc và ứng cử vào ban quản trị cộng đồng này tại Election.vn hoặc tiến cử một người khác tại TienCu.com.

Nếu nhóm của bạn trúng cử thì tên ban quản trị của bạn sẽ hiển thị bên dưới

Những quản trị viên trước đây

Những quản trị viên trước đây của cộng đồng này luôn được lưu danh tại đây

Chief1.Engineer.vn (Name.Engineer.vn) - Trưởng ban quản trị từ 2/2020 - 3/2021

Chief2.Engineer.vn (Name2.Engineer.vn) - Phó ban quản trị từ 2/2020 - 3/2021

Chief3.Engineer.vn (Name3.Engineer.vn) - Trưởng ban Publisher.vn từ 2/2020 - 3/2021

Phó Ban

Giới thiệu ngắn gọn về thành viên này

Trưởng Ban Nghiên Cứu

Giới thiệu ngắn gọn về thành viên này

Trưởng Ban Review

Giới thiệu ngắn gọn về thành viên này

Trưởng Ban Xuất Bản

Giới thiệu ngắn gọn về thành viên này

Trưởng Ban Thương Mại

Giới thiệu ngắn gọn về thành viên này

Trưởng Ban Pháp Lý

Giới thiệu ngắn gọn về thành viên này

Trưởng Ban Thương Hiệu

Giới thiệu ngắn gọn về thành viên này

Trưởng Ban Tuyển Dụng

Giới thiệu ngắn gọn về thành viên này

Trưởng Ban Marketing

Giới thiệu ngắn gọn về thành viên này

Trưởng Ban Truyền Thông

Giới thiệu ngắn gọn về thành viên này

CỐ VẤN CỦA CHÚNG TÔI

Cố vấn về thương hiệu

Giới thiệu ngắn gọn về thành viên này

Cố vấn về nhân sự

Giới thiệu ngắn gọn về thành viên này

Cố vấn về kỹ thuật

Giới thiệu ngắn gọn về thành viên này

Cố vấn khoa học

Giới thiệu ngắn gọn về thành viên này