Tuyển tình nguyện viên đồng kiến tạo

Những người đầu tiên kiến tạo nên cộng đồng này

Cộng đồng này là một trong gần 150 cộng đồng của phong trào Việt Nam Thức Giấc nên chúng tôi cần rất nhiều tình nguyện viên để cùng kiến tạo nên các cộng đồng này.

Nếu bạn là một người thích cảm giác đi khai phá một vùng đất mới, không ngại khó và không ngại khổ, thì hãy đăng ký làm Tình nguyện viên đồng kiến tạo của phong trào Việt Nam Thức Giấc để cùng chúng tôi kiến tạo nên cộng đồng này.

Tên của những tình nguyện viên kiến tạo nên cộng đồng này sẽ được lưu danh mãi mãi tại trang Tình nguyện viên đồng kiến tạo.