Thông tin thanh toán

Hotline: 0981981219

Thông báo

Dự án này đang được quản lý chung bởi phong trào Việt Nam Thức Giấc nên mọi khoản tài trợ xin gửi về Payment.Sponsor.vn

Nếu là thành viên thì mọi khoản tài trợ của bạn sẽ luôn được cập nhật vào Thư cảm tạ YourName.Sponsor.vn

Nếu là nhà tài trợ doanh nghiệp thì luôn được cập nhật vào Brand.c.Sponsor.vn

Nếu là nhà tài trợ cá nhân thì luôn được cập nhật vào YourName.p.Sponsor.vn