THƯ MỜI

Các cựu sinh viên và giảng viên trường ĐH Kiến Trúc TP HCM UAH.edu.vn

Tham gia tranh cử quản trị Cộng đồng ĐH Kiến trúc TP HCM UAH.Association.vn

Link thư mời: U11.invitation.vn hoặc U11.LoiMoi.com

Kính gửi các cựu sinh viên, sinh viên, và giảng viên trường đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh UAH.edu.vn

Chúng tôi là những người sáng lập phong trào Việt Nam Thức Giấc (ThucGiac.com).

Trong phong trào này có nhiều sinh viên, cựu sinh viên, và giảng viên đến từ ĐH Kiến trúc TP HCM nên họ mong muốn lập ra Cộng đồng ĐH Kiến trúc TP HCM có tên là UAH.Association.vn gồm các cộng đồng thành viên mang thương hiệu UAH như:

  1. Cộng đồng sinh viên UAH.Student.vn

  2. Cộng đồng giảng viên UAH.Lecturer.vn

  3. Cộng đồng kiến trúc sư UAH.Architect.vn

  4. Cộng đồng nhà thiết kế UAH.Designer.vn

  5. Cộng đồng kỹ sư UAH.Engineer.vn

  6. Cộng đồng nhà thầu UAH.Builder.vn

  7. Cộng đồng kết cấu UAH.Structure.vn

  8. Cộng đồng bất động sản UAH.RaoNha.com

UAH.Association.vn cũng điều hành các tiểu ban chuyên môn mang thương hiệu UAH như:

UAH.fdu.vn - Tiểu ban giáo dục

UAH.Discuss.vn - Tiểu ban thảo luân

UAH.Practice.vn - Tiểu ban thực tập

UAH.Association.vn cũng sở hữu những nơi xuất bản ấn phẩm mang thương hiệu UAH như:

UAH.Ejournal.vn

UAH.Lesson.vn

UAH.obook.vn

Tuy nhiên, theo nội quy tranh cử tất cả các cộng đồng trong phong trào này được tổ chức bởi Election.vn thì bất cứ thành viên nào cũng có thể tranh cử để quản lý bất cứ cộng đồng nào thuộc phong trào này. Tức là, có thể một cựu sinh viên của trường khác sẽ trúng cử quản lý UAH.Association.vn nếu không có người nào từ UAH trúng cử. Nếu không có đủ nhóm tranh cử thì chúng tôi sẽ chỉ định một người của chúng tôi quản trị UAH.Association.vn theo nội quy của Election.vn.

Vì vậy, chúng tôi xin được trân trọng kính mời các cựu sinh viên, sinh viên, và giảng viên UAH hãy đăng ký tranh cử quản trị UAH.Association.vn để cộng đồng này không chịu sự quản trị của một người ngoài UAH.

Trân trọng, Ban sáng lập phong trào Việt Nam Thức Giấc.